การจ้างงานในตำแหน่งงานว่าง

หากคุณมีความสามารถพิเศษ ซื่อสัตย์ เชื่อถือได้ และมีทักษะเฉพาะที่เราต้องการ เราขอเชิญคุณสมัครตำแหน่งงานว่างที่เรากำลังโฆษณาอยู่.

นักพัฒนา

สถานที่: รวัลพินดี ปากีสถาน

เปิดรับสมัคร

บัญชี / การตลาด

สถานที่: ซั๊ก สวิตเซอร์แลนด์

สถานที่: รวัลพินดี ปากีสถาน

เปิดรับสมัคร

การพัฒนาเว็บ

สถานที่: รวัลพินดี ปากีสถาน

เปิดรับสมัคร