Wszelkie prawa zastrzeżone

Wszelkie prawa zastrzeżone

Warunki Użytkowania

Nadużycie strony internetowej

Korzystając ze strony internetowej Abacus Multimedia, użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać żadnych materiałów opublikowanych na tej lub innej stronie lub platformie Abacus Multimedia w celu nadużywania naszych praw lub szkodzenia naszej reputacji.Obejmuje to nadużywanie lub dyskredytowanie Abacus Multimedia lub naszych projektów opisanych na tej stronie w formie drukowanej, słownej, wideo lub za pośrednictwem jakiejkolwiek strony cyfrowej dostępnej na dowolnym urządzeniu, takim jak komputer, tablet lub telefon. Nadużycie obejmuje między innymi - zniesławienie, nękanie, groźby, prześladowanie, hakerstwo lub w jakikolwiek sposób naruszanie naszych praw oraz praw innych osób związanych z nami, zgodnie z prawem i zwykłą przyzwoitością. Zgadzasz się nie szkodzić, nie usiłować szkodzić ani nie zakłócać funkcjonowania i działania naszej platformy lub naszych użytkowników za pomocą jakiegokolwiek urządzenia, oprogramowania, czy w inny sposób. Zgadzasz się nie angażować się, ani nie podejmować prób angażowania się w pobieranie, wysyłanie, przesyłanie lub umieszczanie złośliwego oprogramowania, wirusów komputerowych lub uszkodzonych plików na naszych platformach lub za pośrednictwem naszych platform na platformach użytkowników.Zgadzasz się nie naruszać własności intelektualnej, prywatności lub praw do wizerunku nas, naszych zewnętrznych dostawców usług, naszych klientów lub użytkowników poprzez pobieranie, przesyłanie lub przekazywanie oprogramowania lub materiałów tekstowych, fotograficznych lub innych z naszych platform.

Prawa autorskie i intelektualne

Użytkownicy naszych stron zobowiązują się nie pomijać ani nie wprowadzać w błąd żadnych materiałów zaczerpniętych z naszych stron, nie podając naszych danych, nie szukając i nie uzyskując naszej zgody na kopiowanie, pobieranie, przesyłanie lub naśladowanie naszych materiałów.Wszelkie materiały, na których użycie zezwalamy - zobowiązujesz się nie wprowadzać w błąd co do pochodzenia materiału, jego autentyczności, dokładności oraz przestrzegać wszelkich powiązanych praw identyfikacyjnych, patentów, znaków towarowych, praw autorskich, języka własności lub innych praw intelektualnych.Jeśli ktokolwiek uważa, że jego materiał został bezprawnie wykorzystany przez nas na naszej platformie lub stronie internetowej w jakikolwiek sposób, co mogło mieć miejsce w przypadku materiałów dostarczonych przez osoby trzecie, powinien nas o tym poinformować, a my usuniemy go, jeśli został on uzyskany nielegalnie lub narusza prawa innych osób.Na przykład, jeśli obraz, którego używamy, rzekomo w domenie publicznej, jest w rzeczywistości twórczą lub intelektualną własnością innej osoby, to poinformuj nas o tym, a my usuniemy go tak szybko, jak tylko będziemy w stanie to zrobić.

Wyłączna własność intelektualna firmy Abacus Multimedia

Użytkownik zobowiązuje się nie publikować, nie przekazywać, nie kopiować ani nie ujawniać żadnych informacji lub materiałów będących własnością intelektualną, tajemnic handlowych lub w inny sposób chronionych lub poufnych Abacus Multimedia, które mogą znaleźć się w jego posiadaniu, niezależnie od sposobu, w jaki weszły w jego posiadanie.

Materiał budzący zastrzeżenia

Użytkownik zobowiązuje się nie pobierać ani nie przesyłać plików lub treści, które są niezgodne z prawem lub budzą zastrzeżenia, na nasze platformy lub z nich i/lub nie rozpowszechniać ani nie podejmować prób rozpowszechniania takich materiałów za pomocą środków cyfrowych.Jeśli na przykład obraz, który budzi zastrzeżenia, zostanie nielegalnie umieszczony na naszej stronie, zobowiązujesz się nie kopiować go i/lub nie udostępniać.

Bezpieczeństwo cyfrowe

Użytkownik zobowiązuje się nie ingerować, nie zakłócać ani nie podejmować prób ingerencji lub zakłócania działania platform, serwerów, sieci lub innego oprogramowania elektronicznego lub materiałów firmy Abacus Multimedia, a także innych podmiotów współpracujących ze stroną trzecią lub naszych użytkowników.Zgadzasz się nie wchodzić, nie próbować uzyskiwać dostępu, nie blokować ani nie próbować blokować żadnej z naszych, naszych użytkowników, dostawców ani współpracowników będących osobami trzecimi komunikacji, dostępu cyfrowego, połączeń sieciowych ani hostingu, w tym między innymi nie przeciążać, nie propagować, nie inicjować, nie uczestniczyć, nie kierować ani nie próbować przeprowadzać różnego rodzaju ataków typu odmowa świadczenia usługi przeciwko nam lub naszym współpracownikom. Zgadzasz się nie podejmować ani nie próbować podejmować żadnych ataków przeciwko Abacus Multimedia lub jakiejkolwiek z naszych powiązanych platform, w tym spamowania, rozbijania, zalewania, mail-bombingu lub innych złośliwych działań cyfrowych przeciwko nam. Użytkownik zobowiązuje się nie kierować botów, pająków, crawlerów, awatarów, inteligentnych agentów ani żadnego innego rodzaju zautomatyzowanych procesów na żadną z platform, systemów komputerowych lub hostingu cyfrowego Abacus Multimedia, urządzeń czy oprogramowania. Użytkownik zobowiązuje się nie prowadzić działalności elektronicznej mającej na celu złośliwe lub naruszające naszą cyfrową inteligencję, w tym inteligencję związaną z naszą działalnością handlową lub optymalizacją wyszukiwarek i/lub innymi rodzajami raportowania ruchu cyfrowego. Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować działań elektronicznych mających na celu wytworzenie nieuzasadnionych obciążeń cyfrowych skierowanych na jakikolwiek sprzęt komputerowy, sieci, pamięci masowe, urządzenia wejścia/wyjścia lub elektroniczne urządzenia kontrolne Abacus Multimedia lub naszą infrastrukturę cyfrową, lub strony trzecie, które hostują nasze platformy. Użytkownik zobowiązuje się nie przesyłać ani nie podejmować prób przesyłania jakichkolwiek materiałów, informacji lub oprogramowania za pośrednictwem naszych platform lub serwerów. Użytkownik zobowiązuje się nie kopiować, wyświetlać, tworzyć, licencjonować, dystrybuować, wykonywać, odtwarzać, publikować, sprzedawać, reprodukować lub przekazywać materiałów pochodzących z naszych stron internetowych lub platform bez uzyskania naszej zgody na takie działanie. Użytkownik zobowiązuje się nie używać fałszywie żadnej osobistej identyfikacji lub hasła związanego z jakąkolwiek platformą elektroniczną, usługą lub procesem wewnętrznym Abacus Multimedia. Użytkownik zobowiązuje się nie podszywać ani nie wprowadzać w błąd co do tożsamości innych osób w kontaktach z Abacus Multimedia lub jakimikolwiek innymi firmami współpracującymi.

Naruszenie umowy

Abacus Multimedia dokłada wszelkich starań, aby zachować dokładność wszystkich informacji i linków na naszych platformach, dlatego jesteśmy pewni, że podjęliśmy odpowiednie kroki, aby zapewnić, że przeglądają Państwo dokładne informacje. Niemniej jednak nie możemy być całkowicie pewni co do poprawności wszystkich informacji dostarczanych przez naszych partnerów, współpracowników stron trzecich lub reklamodawców. Do Ciebie należy ocena prawdziwości opinii, zaleceń lub informacji na stronach powiązanych z naszymi współpracownikami. Informacje oparte na opiniach, które opublikowaliśmy są opiniami Abacus Multimedia, które mogą się różnić od opinii innych osób. Nasze informacje o opiniach mają na celu dostarczenie pewnych informacji, a nie wszystkich informacji. Abacus Multimedia konsekwentnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z polegania przez Ciebie lub innego użytkownika na naszych poradach lub zaleceniach publikowanych na naszych platformach. Do Państwa obowiązków należy dalsze poszukiwanie usług lub informacji o usługach, które mogliśmy wspomnieć, zasugerować lub polecić.

Błędy w przekazie

Abacus Multimedia dokłada wszelkich starań, aby nasze platformy działały bez zakłóceń i aby nie występowały błędy transmisji, jednak ze względu na techniczną naturę sieci nie gwarantujemy, że korzystanie z naszych stron i podmiotów stowarzyszonych będzie bezbłędne. Abacus Multimedia zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zmiany usługi naszej platformy przez Internet bez uprzedzenia, jeśli wymagają tego okoliczności (takie jak cyberbezpieczeństwo, konserwacja strony internetowej lub prawo). Dodatkowo nasze strony internetowe mogą być wyłączone w okresach napraw, dodawania nowych usług lub stron lub z powodu spraw pozostających poza naszą kontrolą, takich jak problemy z naszymi dostawcami usług hostingowych. Abacus Multimedia nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niedogodności spowodowane niedostępnością naszych platform.

Prawa własności intelektualnej

Wszelkie materiały graficzne, znaki towarowe i inne rodzaje własności intelektualnej stanowiące własność Abacus Multimedia są wyłączną własnością Abacus Multimedia i jej firmy macierzystej lub firm. Dotyczy to wszystkich treści na wszystkich naszych platformach, w tym tekstu we wszystkich językach, grafiki, ikon graficznych, logo, obrazów, klipów wideo i audio, gifów, materiałów do pobrania, danych, a także wyglądu naszych platform, wraz z oprogramowaniem i funkcjami cyfrowymi. Wykorzystanie przez nas treści podmiotów stowarzyszonych odbywa się za ich zgodą i zgodnie z międzynarodowymi prawami autorskimi dotyczącymi znaków towarowych oraz prawami regulującymi traktaty dotyczące baz danych w wielu jurysdykcjach prawnych. Abacus Multimedia zastrzega sobie wszelkie prawa dotyczące naszych praw własności intelektualnej. Nazwy marek i loga Abacus Multimedia, Actors Index i PayDome podlegają szczególnej ochronie znaków towarowych i mogą być używane wyłącznie zgodnie z naszymi opublikowanymi zasadami lub za naszą pisemną zgodą.

Uczciwe korzystanie z naszych materiałów

Zawartość stron internetowych Abacus Multimedia jest przeznaczona do użytku osobistego, a użytkownik może drukować i pobierać pojedyncze kopie zawartości stron z naszych platform do użytku niekomercyjnego.Wymagamy, aby użytkownicy zgodzili się nie kopiować, nie tworzyć duplikatów lub podobnych stron treści, nie modyfikować, nie przesyłać, nie wyświetlać, nie publikować, nie rozprowadzać, nie wykonywać, nie licencjonować ani nie sprzedawać żadnego oprogramowania, produktów, usług, informacji ani treści pochodzących z którejkolwiek z naszych platform bez wyraźnej zgody Abacus Multimedia. Ponadto użytkownik zobowiązuje się nie publikować i/lub nie tworzyć własnych platform lub baz danych wykorzystujących treści, materiały lub projekty z którejkolwiek z naszych platform bez specjalnego pozwolenia od Abacus Multimedia. W przypadku, gdy Abacus Multimedia udziela pozwolenia na wykorzystanie informacji, grafiki lub dowolnego rodzaju treści z którejkolwiek z naszych stron w celu ich powielenia, wymagamy, aby wszystkie powielane materiały zawierały informację o konkretnej stronie, z której ta informacja została zaczerpnięta z naszej platformy. Prosimy o uznanie naszych oryginalnych treści.Jeśli Ty lub inni użytkownicy naruszycie zasady uczciwego korzystania z naszych platform lub treści zawartych na naszych platformach, Abacus Multimedia zinterpretuje to jako naruszenie Umowy, a Twoje prawo do korzystania z którejkolwiek z naszych platform zostanie zawieszone. Jeśli naruszyłeś jakiekolwiek zasady reprodukcji naszej strony, prosimy o usunięcie wszelkich materiałów elektronicznych, które skopiowałeś lub zmieniłeś i/lub zniszczenie ich materiałów drukowanych.