สงวนสิทธิ์ทุกประการ

เงื่อนไขการใช้งาน

การละเมิดเว็บไซต์

ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา

ผู้ใช้งานเว็บไซต์ของเราตกลงที่จะไม่ทำการละเว้นหรือบิดเบือนข้อมูลใด ๆ ที่นำมาจากเว็บไซต์ของเราโดยไม่ให้เครดิตเรา หรือค้นหาและรับรองการอนุมัติของเราในการคัดลอก ดาวน์โหลด อัปโหลด หรือเลียนแบบเนื้อหาของเราเนื้อหาใด ๆ ที่เราอนุญาตให้คุณใช้ คุณตกลงที่จะไม่บิดเบือนที่มาของเนื้อหา ความถูกต้องเชื่อถือได้ ความถูกต้องแม่นยำ และเพื่อปฏิบัติให้สอดคล้องกับการระบุผู้ถือสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ ภาษาที่เหมาะสม หรือสิทธิ์ทางปัญญาอื่น ๆหากผู้ใดรู้สึกว่าเนื้อหาของพวกเขาถูกเรานำไปใช้อย่างผิดกฎหมายบนแพลตฟอร์มหรือเว็บไซต์ของเราในทางใดทางหนึ่ง ซึ่งอาจเกิดขึ้นผ่านสื่อที่จัดหาโดยบุคคลภายนอก โปรดแจ้งให้เราทราบและเราจะลบเนื้อหานั้นออกหากได้รับมาอย่างผิดกฎหมายหรือละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นตัวอย่างเช่น หากภาพที่เราใช้โดยอ้างว่าเป็นสาธารณสมบัติ ที่จริงแล้วเป็นความคิดสร้างสรรค์หรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โปรดแจ้งให้เราทราบและเราจะลบออกทันทีที่เราสามารถทำเช่นนั้นได้

ทรัพย์สินทางปัญญาเฉพาะของอะบาคัส มัลติมีเดีย

คุณตกลงที่จะไม่โพสต์ ส่งต่อ คัดลอก หรือเปิดเผยทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ของอะบาคัส มัลติมีเดีย ความลับทางการค้า หรือข้อมูลหรือเนื้อหาที่เป็นกรรมสิทธิ์ที่ได้รับการคุ้มครองหรือเป็นความลับ ซึ่งอาจอยู่ในความครอบครองของคุณ โดยไม่คำนึงถึงวิธีการที่ทรัพย์สินนั้นมาอยู่ในความครอบครองของคุณ

เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม

คุณตกลงที่จะไม่ดาวน์โหลดหรืออัปโหลดไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เหมาะสม เข้าสู่หรือจากแพลตฟอร์มของเรา และ/หรือแจกจ่ายหรือพยายามเผยแพร่เนื้อหาดังกล่าวด้วยวิธีการทางดิจิทัลตัวอย่างเช่น หากภาพที่ไม่เหมาะสมถูกวางอย่างผิดกฎหมายบนเว็บไซต์ของเรา คุณตกลงที่จะไม่คัดลอกและ/หรือแบ่งปันภาพเหล่านั้น.

การรักษาความปลอดภัยดิจิทัล

คุณตกลงที่จะไม่แทรกแซง ขัดขวาง หรือพยายามแทรกแซงหรือขัดขวางแพลตฟอร์ม เซิร์ฟเวอร์ เครือข่าย หรือซอฟต์แวร์ หรือเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ของอะบาคัส มัลติมีเดีย หรือของผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกของเราหรือของผู้ใช้ของเรา คุณตกลงที่จะไม่เข้าถึง หรือพยายามเข้าถึง หรือปิดกั้น หรือพยายามปิดกั้นการสื่อสารใด ๆ ของเรา ผู้ใช้ของเรา ซัพพลายเออร์หรือบุคคลภายนอกที่เชื่อมโยงการสื่อสาร การเข้าถึงแบบดิจิตอล การเชื่อมต่อเครือข่ายหรือโฮสติ้ง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการใช้งานมากเกินไป การเผยแพร่ การเริ่มต้น การมีส่วนร่วม การชี้นำ หรือการพยายามปฏิเสธการให้บริการที่หลากหลายต่อเราหรือผู้ร่วมงานที่เชื่อมโยงของเราคุณตกลงที่จะไม่ดำเนินการหรือพยายามที่จะดำเนินการโจมตีต่ออะบาคัส มัลติมีเดีย หรือแพลตฟอร์มใด ๆ ที่เกี่ยวข้องของเรา รวมถึงการสแปมอีเมล การทำให้ขัดข้อง การส่งข้อมูลจำนวนมากในเวลาสั้น ๆ การส่งอีเมลจำนวนมากเพื่อขัดขวางการใช้งานบัญชีอีเมล หรือกิจกรรมดิจิตอลที่เป็นอันตรายอื่น ๆ ต่อเราคุณตกลงที่จะไม่ชี้นำหรือกำกับบอทดิจิตอล สไปเดอร์โปรแกรมรวบรวมข้อมูล อวตาร ตัวแทนอัจฉริยะ หรือกระบวนการอัตโนมัติประเภทอื่น ๆ ที่แพลตฟอร์ม ระบบคอมพิวเตอร์ หรือโฮสต์ดิจิทัล อุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์ของอะบาคัส มัลติมีเดียคุณตกลงที่จะไม่ดำเนินกิจกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกแบบมาเพื่อจุดประสงค์ที่เป็นอันตรายหรือวัตถุประสงค์ในการละเมิดข่าวกรองดิจิทัลของเรา รวมถึงข่าวกรองที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการค้าของเรา หรือการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องมือค้นหาและ/หรือการรายงานปริมาณการใช้งานดิจิทัลประเภทอื่นคุณตกลงที่จะไม่ดำเนินกิจกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกแบบมาเพื่อผลิตภาระทางดิจิทัลที่ไม่สมเหตุสมผล ซึ่งส่งไปที่ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ เครือข่าย พื้นที่จัดเก็บข้อมูลของอะบาคัส มัลติมีเดีย อินพุต/เอาท์พุต หรืออุปกรณ์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์หรือโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของเราหรือของบุคคลภายนอกที่โฮสต์บนแพลตฟอร์มของเรา คุณตกลงที่จะไม่ส่งหรือพยายามส่งเนื้อหา ข้อมูล หรือซอฟต์แวร์ใด ๆ ผ่านแพลตฟอร์มหรือเซิร์ฟเวอร์ของเราคุณตกลงที่จะไม่คัดลอก แสดง สร้าง ให้อนุญาต แจกจ่าย ดำเนินการ สร้างขึ้นใหม่ เผยแพร่ ขาย ทำซ้ำ หรือถ่ายโอนเนื้อหาที่มาจากเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มของเราโดยไม่ต้องแสวงหาและได้รับการอนุมัติจากเราในการกระทำเช่นนั้นคุณตกลงที่จะไม่ใช้รหัสประจำตัวส่วนบุคคลหรือรหัสผ่านที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ บริการ หรือกระบวนการภายในของอะบาคัส มัลติมีเดียอย่างไม่ถูกต้องคุณสัญญาว่าจะไม่แอบอ้างหรือบิดเบือนข้อมูลประจำตัวของผู้อื่นในการติดต่อกับอะบาคัส มัลติมีเดีย หรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องของเรา.

การละเมิดข้อตกลง

อะบาคัส มัลติมีเดียระมัดระวังอย่างยิ่งในการรักษาความถูกต้องของข้อมูลและลิงก์ทั้งหมดบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ ของเรา ดังนั้นเราจึงมั่นใจว่าเราได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าคุณกำลังดูข้อมูลที่ถูกต้องอย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถมั่นใจได้ทั้งหมดเกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมดที่จัดหาให้โดยบริษัท ในเครือของเรา ผู้ร่วมงานภายนอก หรือผู้โฆษณามันขึ้นอยู่กับคุณที่จะกำหนดความถูกต้องของความคิดเห็น คำแนะนำ หรือข้อมูลบนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับผู้ร่วมงานของเราข้อมูลตามความคิดเห็นที่เราได้เผยแพร่เป็นความคิดเห็นของอะบาคัส มัลติมีเดีย ซึ่งอาจแตกต่างจากความคิดเห็นของผู้อื่นข้อมูลความคิดเห็นของเรามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลบางส่วน ไม่ใช่ข้อมูลทั้งหมดด้วยเหตุนี้ อะบาคัส มัลติมีเดียจึงขอปฏิเสธความรับผิดชอบและความรับผิดทั้งหมดที่เกิดจากคุณหรือการเชื่อถือของผู้ใช้รายอื่น ตามคำเสนอแนะหรือคำแนะนำของเราที่เผยแพร่บนแพลตฟอร์มของเรามันถือเป็นความรับผิดชอบของคุณในการค้นคว้าบริการหรือข้อมูลเกี่ยวกับบริการที่เราอาจกล่าวถึง แนะนำ หรือเสนอแนะ.

ข้อผิดพลาดในการส่งข้อมูล

ในขณะที่อะบาคัส มัลติมีเดียพยายามตรวจสอบให้แน่ใจว่า แพลตฟอร์มของเราทำงานได้โดยไม่หยุดชะงักเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการส่งข้อมูล เนื่องจากลักษณะทางเทคนิคของอินเทอร์เน็ต เราไม่รับประกันว่า คุณจะใช้เว็บไซต์และเว็บไซต์ในเครือของเราโดยปราศจากข้อผิดพลาดอะบาคัส มัลติมีเดียขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือแก้ไขบริการแพลตฟอร์มของเราผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากเราจำเป็นต้องปฏิบัติตามสถานการณ์ (เช่น ความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ การดูแลเว็บไซต์ หรือกฎหมาย)นอกจากนี้ เว็บไซต์ของเราอาจอยู่ในสถานะออฟไลน์ในระหว่างการซ่อมแซม การเพิ่มบริการหรือเพจใหม่ ๆ หรือเนื่องจากปัญหาที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา เช่น ปัญหากับผู้ให้บริการโฮสติ้งของเราอะบาคัส มัลติมีเดียไม่รับผิดชอบต่อความไม่สะดวกใด ๆ ที่เกิดขึ้นหากแพลตฟอร์มของเราไม่สามารถใช้งานได้.

สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของเรา

เนื้อหาที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือกราฟิก เครื่องหมายการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่นใดที่ประกอบด้วยเนื้อหาของอะบาคัส มัลติมีเดีย ถือเป็นทรัพย์สินเฉพาะของอะบาคัส มัลติมีเดีย และของบริษัทแม่หรือบริษัทในเครือซึ่งรวมถึงเนื้อหาทั้งหมดในทุกแพลตฟอร์มของเรา รวมถึงข้อความในทุกภาษา กราฟิก ไอคอนกราฟิก โลโก้ รูปภาพ วิดีโอและคลิปเสียง ภาพเคลื่อนไหว เนื้อหาที่ดาวน์โหลดได้ ข้อมูลและการออกแบบแพลตฟอร์มของเรา พร้อมกับซอฟต์แวร์และคุณลักษณะดิจิทัลการใช้เนื้อหาในเครือของเราต้องได้รับการอนุมัติและเป็นไปตามลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศและกฎหมายที่ควบคุมสนธิสัญญาฐานข้อมูลในเขตอำนาจศาลทางกฎหมายหลายแห่ง. อะบาคัส มัลติมีเดียขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดเกี่ยวกับสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของเราชื่อแบรนด์และโลโก้ของอะบาคัส มัลติมีเดีย สารบัญนักแสดง และเพย์โดม ทั้งหมดอยู่ภายใต้การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าเฉพาะ และสามารถใช้ได้ตามนโยบายที่เผยแพร่ของเราหรือได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น.

การใช้เนื้อหาของเราอย่างเหมาะสม

เนื้อหาบนเว็บไซต์ของอะบาคัส มัลติมีเดียมีไว้สำหรับการใช้งานส่วนตัวของคุณ และคุณได้รับอนุญาตให้พิมพ์และดาวน์โหลดสำเนาเพียงฉบับเดียวของเนื้อหาหน้าจากแพลตฟอร์มของเราสำหรับการใช้งานที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เรากำหนดให้ผู้ใช้ตกลงที่จะไม่คัดลอก สร้างเนื้อหาที่ซ้ำกันหรือคล้ายกัน แก้ไข ส่งข้อมูล แสดง เผยแพร่ แจกจ่าย ดำเนินการให้สิทธิ์อนุญาต หรือขายซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ บริการหรือข้อมูลหรือเนื้อหาที่มาจากแพลตฟอร์มใด ๆ ของเราโดยไม่มี การอนุญาตอย่างชัดเจนของอะบาคัส มัลติมีเดียนอกจากนี้ คุณตกลงที่จะไม่เผยแพร่และ/หรือผลิตแพลตฟอร์มหรือฐานข้อมูลของคุณเอง โดยใช้เนื้อหา ข้อมูล หรือการออกแบบจากแพลตฟอร์มใด ๆ ของเราโดยไม่ได้รับอนุญาตจากอะบาคัส มัลติมีเดียในกรณีที่อะบาคัส มัลติมีเดียให้สิทธิ์ในการใช้ข้อมูล กราฟิก หรือเนื้อหาประเภทใด ๆ จากเว็บไซต์ใด ๆ ของเราเพื่อการทำซ้ำ เรากำหนดให้เนื้อหาที่ทำซ้ำทั้งหมดต้องได้รับการรับทราบที่มาเฉพาะหน้าที่ข้อมูลนี้ได้มาจากแพลตฟอร์มของเราเราร้องขอการตอบรับและให้เครดิตสำหรับเนื้อหาต้นฉบับของเราหากคุณหรือผู้ใช้รายอื่นละเมิดการใช้งานแพลตฟอร์มของเราอย่างเหมาะสม หรือละเมิดเนื้อหาที่มีอยู่ในแพลตฟอร์มของเรา อะบาคัส มัลติมีเดียจะตีความว่านี่เป็นการละเมิดข้อตกลงและสิทธิ์ของคุณในการใช้แพลตฟอร์มใด ๆ ของเราจะถูกระงับหากคุณละเมิดการทำซ้ำเว็บไซต์ของเรา เราขอให้คุณลบเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ที่คุณได้คัดลอกหรือเปลี่ยนแปลง และ/หรือทำลายสิ่งพิมพ์ที่มีเนื้อหาเดียวกัน.